(1)
Trần, Đình H.; Hoàng, V. V. Nghiên cứu đặc điểm biến đổi Khí máu Và kết Quả điều trị bệnh nhân bỏng Hô hấp. yhthvb 2023, 22-29.