(1)
Vũ, Q. V.; Trần, V. A.; Khổng, H. N.; Tống, T. H.; Hoàng, T. T.; Đỗ, T. Q. Hiệu Quả điều trị của phương pháp nối Vi phẫu bạch mạch tĩnh mạch kết hợp Hút mỡ Trong điều trị Phù bạch mạch. yhthvb 2023, 30-37.