(1)
Ngô, T. H.; Nguyễn, N. L.; Nguyễn, H. A.; Trần, Đ. H.; Trần, T. D. H.; Nguyễn, T. M. H. Đặc điểm rối loạn đông máu sớm ở bệnh nhân bỏng nặng. yhthvb 2023, 13-19.