(1)
Tống, T. H.; Đỗ, T. Q.; Vũ, Q. V. Kết Quả bước đầu sử dụng vạt tự Do đùi trước ngoài nối thông mạch máu điều trị tổn thương vùng cổ Tay Sau bỏng điện Cao thể. yhthvb 2023, 20-27.