(1)
Võ, V. H.; Hoàng, T. T. Hiệu Quả gây Mê Mask Thanh quản Trong phẫu thuật nâng ngực băng Túi độn. yhthvb 2023, 55-61.