(1)
Đỗ, T. N. A. Đánh Giá kiến thức chăm sóc Dinh dưỡng Cho người bệnh bỏng của điều dưỡng Bệnh viện Bỏng Quốc Gia Lê Hữu Trác. yhthvb 2023, 80-94.