(1)
Hoàng, V. V.; Trần, T. D. H.; Trương, T. T. Điều trị thành công bệnh nhân bỏng Acid Chromic Có biến chứng tổn thương thận cấp. yhthvb 2023, 105-113.