(1)
Lê, T. H.; Ngô, T. P.; Phạm, T. H.; Đồng, T. T. Đ.; Bùi, X. T.; Nguyễn, T. T.; Nguyễn, T. K. T.; Nguyễn, T. H.; Trương, M. H.; Trần, T. H. Khảo sát kiến thức Về biến chứng Và một số yếu tố Liên Quan của người bệnh đái tháo đường tuýp 2 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. yhthvb 2024, 56-63.