(1)
Phan, Q. K.; Phạm, Q. A. Đánh Giá kết Quả điều trị loét cùng cụt bằng phẫu thuật chuyển vạt Da cân ngẫu Nhiên tại Bệnh viện Quân Y 4. yhthvb 2024, 7-17.