(1)
Phùng, C. S.; Nguyễn, Đ. V.; Nguyễn, T. T. K.; Nguyễn, Đ. T.; Đỗ, T. L. Đánh Giá hiệu Quả điều Trị của băng Che Phủ vết thương Biovb Membrane Trên vết thương bỏng nông Do nhiệt ở Trẻ Em tại Khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương. yhthvb 2024, 7-17.