(1)
Phan, Q. A.; Phạm, T. V.; Nguyễn, T. H. L.; Phạm, Đ. M. Đánh Giá thực hành nuôi dưỡng Trẻ của Bà Mẹ Có Con 6 - 23 tháng tuổi tại Phòng Khám - Tư vấn Dinh dưỡng Và Tiêm chủng, Viện Đào tạo Y học Dự phòng Và Y Tế Công cộng. yhthvb 2024, 47-55.