(1)
Phan, A.; Nguyễn, H. Đ.; Phạm, T. D.; Nguyễn, V. D.; Nguyễn, A. T.; Nguyễn, P. H.; Đỗ, V. T. Ứng dụng Hút áp lực âm điều trị bỏng Và tổn thương phần mềm sâu lộ gân, xương tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. yhthvb 2024, 96-101.