(1)
Nguyễn, N. T. Chất Thay Thế Da Và liệu pháp chữa liền vết thương dựa Trên Tế bào (Tổng Quan). yhthvb 2024, 80-94.