(1)
Nguyễn, H. A.; Trần, Đ. H.; Ngô , T. H. Báo cáo lâm sàng Ca bỏng Hô hấp mức độ nặng, ngạt khói. yhthvb 2024, 91-95.