(1)
Đặng, H. T.; Vũ, N. L.; Trần, T. S. Kết Quả đa Ký giấc ngủ Sau phẫu thuật kéo giãn xương hàm dưới điều trị hội chứng Pierre Robin thể nặng. yhthvb 2024, 72-79.