(1)
Trịnh, V. T. Tình hình Thu Dung Và điều trị nội Trú bệnh nhân bỏng tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Hữu nghị Đa Khoa Nghệ An Trong 2 năm 2021 - 2022. yhthvb 2024, 18-24.