(1)
Đỗ, V. T.; Nguyễn, V. P. Kết Quả Nghiên cứu giải phẫu cuống mạch cấp máu Cho vạt Da Cơ dưới móng. yhthvb 2024, 31-39.