(1)
Phạm, V. T.; Lê, V. T. Kết Quả tạo hình khuyết ngón Tay cái bằng vạt cuống liền tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng. yhthvb 2024, 40-46.