(1)
Ngô, N. T.; Nguyễn, Đ. H.; Nguyễn, T. X.; Lê, X. N.; Huỳnh, V. Q. H. Sử dụng vạt Sau Tai để Phẫu thuật Che phủ khuyết hổng, tái tạo một phần vành Tai (Những trường hợp lâm sàng). yhthvb 2024, 95-102.