(1)
Phạm, M. Q.; Nguyễn, T. D.; Đoàn, T. H.; Nguyễn, T. H.; Phạm, T. H.; Nguyễn, H. T. Đặc điểm hình thái Vi thể Và hóa Mô miễn dịch tại vết thương mạn tính điều trị huyết tương giàu tiểu cầu tự thân. yhthvb 2024, 18-26.