(1)
Nguyễn, N. T. Tổng Quan các phương pháp điều trị rụng tóc Do nội tiết tố. yhthvb 2024, 69-90.