1.
Ngô TH, Nguyễn NL. Vai trò tiên lượng của nồng độ Lactate và kiềm dư máu động mạch tại thời điểm vào viện sau bỏng. yhthvb. 2022;(1):49-55. doi:10.54804/yhthvb.1.2022.101