1.
Đặng TQ, Tống Đức M, Trần KC. Đặc điểm rối loạn lo âu ở bệnh nhân bỏng giai đoạn phục hồi chức năng. yhthvb. 2022;(2):23-29. doi:10.54804/yhthvb.2.2022.124