1.
Phạm VH, Nguyễn TK. Đặc điểm albumin niệu và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. yhthvb. 2022;(2):30-35. doi:10.54804/yhthvb.2.2022.125