1.
Ngô TH, Nguyễn NL. Đặc điểm và kết quả điều trị bệnh nhân bỏng nhiễm virus viêm gan B và C. yhthvb. 2022;(2):45-50. doi:10.54804/yhthvb.2.2022.127