1.
Võ VH, Nguyễn VQ. Cập nhật về thuyên tắc phổi. yhthvb. 2022;(2):80-86. Truy cập Tháng Sáu 29, 2022. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/133