1.
Lê HT. Ketamine: Bằng chứng và sử dụng hiện nay. yhthvb. 2022;(2):87-95. Truy cập Tháng Sáu 29, 2022. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/134