1.
Trần TTH, Nguyễn THG, Nguyễn TT, Trần NPA, Nguyễn HH. Bước đầu đánh giá kết quả tạo hình tai bằng sụn sườn tự thân một thì ở bệnh nhân dị tật tai nhỏ bẩm sinh. yhthvb. 2023;(1):61-66. Truy cập Tháng Sáu 2, 2023. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/216