1.
Ngô TH, Nguyễn NL, Nguyễn HA, Trần ĐH, Trần TDH, Nguyễn TMH. Đặc điểm rối loạn đông máu sớm ở bệnh nhân bỏng nặng. yhthvb. 2023;(4):13-19. doi:10.54804/yhthvb.4.2023.245