1.
Võ VH, Hoàng TT. Hiệu quả gây mê mask thanh quản trong phẫu thuật nâng ngực băng túi độn. yhthvb. 2023;(4):55-61. doi:10.54804/yhthvb.4.2023.250