1.
Nguyễn TH, Lương Đình T, Nguyễn HT. Đánh giá thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân viên y tế ở các khoa lâm sàng, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. yhthvb. 2023;(4):95-104. doi:10.54804/yhthvb.4.2023.254