1.
Hoàng VV, Trần TDH, Trương TT. Điều trị thành công bệnh nhân bỏng acid chromic có biến chứng tổn thương thận cấp. yhthvb. 2023;(4):105-113. doi:10.54804/yhthvb.4.2023.255