1.
Vũ ĐHH, Nguyễn TM, Nguyễn ĐT, Nguyễn TĐ. Kết quả điều trị khuyết tổ chức phần mềm bằng ghép da dày toàn lớp lấy từ nếp lằn bẹn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. yhthvb. 2024;(1):25-29. doi:10.54804/yhthvb.1.2024.256