1.
Nguyễn HP, Bùi TL, Trương TT, Nguyễn TN, Trịnh TTT, Nguyễn TT. Đánh giá tình trạng cải thiện hô hấp sau can thiệp vật lý trị liệu hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân hạn chế vận động lâu ngày tại Trung tâm Liền vết thương, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. yhthvb. 2023;(5):88-97. doi:10.54804/yhthvb.5.2023.267