1.
Phan QK, Phạm QA. Đánh giá kết quả điều trị loét cùng cụt bằng phẫu thuật chuyển vạt da cân ngẫu nhiên tại Bệnh viện Quân y 4. yhthvb. 2024;(2):7-17. doi:10.54804/yhthvb.2.2024.279