1.
Phùng CS, Nguyễn ĐV, Nguyễn TTK, Nguyễn ĐT, Đỗ TL. Đánh giá hiệu quả điều trị của băng che phủ vết thương biovb membrane trên vết thương bỏng nông do nhiệt ở trẻ em tại Khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương. yhthvb. 2024;(1):7-17. doi:10.54804/yhthvb.1.2024.280