1.
Phan QA, Phạm TV, Nguyễn THL, Phạm ĐM. Đánh giá thực hành nuôi dưỡng trẻ của bà mẹ có con 6 - 23 tháng tuổi tại Phòng Khám - Tư vấn dinh dưỡng và Tiêm chủng, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng. yhthvb. 2024;(1):47-55. doi:10.54804/yhthvb.1.2024.281