1.
Nguyễn HA, Trần ĐH, Ngô TH. Báo cáo lâm sàng ca bỏng hô hấp mức độ nặng, ngạt khói. yhthvb. 2024;(2):91-95. doi:10.54804/yhthvb.2.2024.285