1.
Trịnh VT. Tình hình thu dung và điều trị nội trú bệnh nhân bỏng tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong 2 năm 2021 - 2022. yhthvb. 2024;(1):18-24. doi:10.54804/yhthvb.1.2024.303