1.
Phạm VT, Lê VT. Kết quả tạo hình khuyết ngón tay cái bằng vạt cuống liền tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng. yhthvb. 2024;(1):40-46. doi:10.54804/yhthvb.1.2024.306