1.
Nguyễn NT. Tổng quan các phương pháp điều trị rụng tóc do nội tiết tố. yhthvb. 2024;(2):69-90. doi:10.54804/yhthvb.2.2024.315