Ngô, T. H., & Nguyễn, N. L. (2022). Vai trò tiên lượng của nồng độ Lactate và kiềm dư máu động mạch tại thời điểm vào viện sau bỏng. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, (1), 49-55. https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2022.101