Nguyễn, N. T., Lê, Q. C., & Nguyễn, T. B. (2022). Nghiên cứu tính kích ứng da của gel nano Berberin trên da lành của động vật thực nghiệm. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, (2), 13-22. https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2022.123