Đặng, T. Q., Tống, Đức M., & Trần, K. C. (2022). Đặc điểm rối loạn lo âu ở bệnh nhân bỏng giai đoạn phục hồi chức năng. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, (2), 23-29. https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2022.124