Phạm , V. H., & Nguyễn, T. K. (2022). Đặc điểm albumin niệu và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, (2), 30-35. https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2022.125