Lê, H. T. (2022). Ketamine: Bằng chứng và sử dụng hiện nay. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, (2), 87-95. Truy vấn từ https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/134