Trần, Q. H., Trương, T. T. H., & Nguyễn, T. H. (2023). Căn nguyên và mức độ kháng kháng sinh của các chủng vi sinh vật thường gặp tại bệnh viện bỏng quốc gia lê hữu trác (01/2021 - 03/2022). Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, 1, 7-21. https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2023.212