Trần, Đình H., & Hoàng, V. V. (2023). Nghiên cứu đặc điểm biến đổi khí máu và kết quả điều trị bệnh nhân bỏng hô hấp. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, (1), 22-29. https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2023.213