Khổng, H. N., Trần, V. A., Tống, T. H., Hoàng, T. T., Đỗ, T. Q., & Vũ, Q. V. (2023). Hiệu quả điều trị của phương pháp nối vi phẫu bạch mạch tĩnh mạch kết hợp hút mỡ trong điều trị phù bạch mạch. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, 1, 30-37. https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2023.214