Vũ, Q. V., Trần, V. A., Khổng, H. N., Tống, T. H., Hoàng, T. T., & Đỗ, T. Q. (2023). Hiệu quả điều trị của phương pháp nối vi phẫu bạch mạch tĩnh mạch kết hợp hút mỡ trong điều trị phù bạch mạch. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, (1), 30-37. Truy vấn từ https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/214