Trương, T. T. H., Nguyễn, T. M. H., & Hoàng, M. H. (2023). Đánh giá tỷ lệ và mức độ kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia (01/2016 - 12/2021). Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, (1), 38-53. https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2023.215